AVÍS LEGAL
Antoni Solé Figueras, amb NIF/CIF 39898888Y, amb adreça Carrer Serra de Bestracà, 13A, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'internet de www.aulauniversitaria.cat
Amb els límits establerts a la llei, Antoni Solé Figueras no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació no vinculen a Antoni Solé Figueras ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La pàgina www.aulauniversitaria.cat pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Antoni Solé Figueras no pot controlar. Per tant, no pot assumir responsabilitats del contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’Antoni Solé Figueras. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el seu consentiment exprés.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Antoni Solé Figueras ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades li informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-li de les millores del lloc web. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant el correu info@aulauniversitaria.cat