Percentatge d'aprovats dels alumnes de l'Aula

Curs 2020-2021

 

NOTES:

(1) - Les assignatures marcades amb (*) acostumen a tenir un percentatge global d'aprovats inferior al 50%. De fet n'hi ha algunes que es queden força per sota d'aquest 50%.

(2) - Totes les assignatures llistades han estat cursades per més de 10 alumnes, éssent els resultats estadísticament significatius.