La plataforma moodle de l'Aula Universitària s'activa quan comença el curs