Assignatures GETI curs 2022/2023

 

 • Primer curs - Q1

  • Fonaments de química

  • Fonaments de matemàtiques 1

  • Fonaments de física 1

 

 • Primer curs - Q2

  • Fonaments de física 2

  • Fonaments de matemàtiques 2

  • Fonaments de ciència dels materials

  • Informàtica

____________________________________________________

 

 • Segon curs - Q1

  • Elasticitat i resistència de materials

  • Fonaments de mecànica

  • Enginyeria fluidomecànica

  • Teoria de circuits

 

 • Segon curs - Q2

  • Teoria de màquines

  • Tecnologies de materials

  • Termodinàmica

 

____________________________________________________

 

 • Tercer curs - Q2

  • Introducció a les estructures