Assignatures GEM curs 2022/2023

 

 • Primer curs - Q1

  • Fonaments de matemàtiques 1

  • Fonaments de física 1

  • Informàtica

 

 • Primer curs - Q2

  • Fonaments de física 2

  • Fonaments de matemàtiques 2

  • Fonaments de ciència dels materials

  • Fonaments de mecànica

  • Fonaments de química

____________________________________________________

 

 • Segon curs - Q1

  • Teoria de màquines

  • Enginyeria fluidomecànica

  • Fonaments de resistència de materials

  • Estadística

 

 • Segon curs - Q2

  • Càlcul de mecanismes

  • Elasticitat i resistència de materials

  • Enginyeria de materials

____________________________________________________

 

 • Tercer curs - Q1
  • Estructures
  • Electrònica i control

 

 • Tercer curs - Q2
  • Control de sistemes mecànics
  • Càlcul de màquines