Assignatures GEB curs 2022/2023

 

 • Primer curs - Q1

  • Fonaments de matemàtiques 1

  • Fonaments de física 1

  • Metodologia i tecnologia de la programació I

 

 • Primer curs - Q2

  • Fonaments de física 2

  • Fonaments de matemàtiques 2

  • Fonaments de ciència dels materials

  • Metodologia i tecnologia de la programació II

____________________________________________________

 

 • Segon curs - Q1

  • Teoria de circuits

  • Fonaments d'electrònica

  • Estadística

 

 • Segon curs - Q2

  • Electrònica analògica

____________________________________________________

 

 • Tercer curs - Q1
  • Instrumentació electrònica